Skip to main content

Trainer

Trainer

Training Cultuur sensitieve zorg

Sabah Nhass

Voor welke uitdaging is deze training de oplossing?

Je (culturele) achtergrond bepaalt voor een groot deel welke normen en waarden je hebt, hoe je naar de wereld kijkt en hoe je handelt. Daarom kan verschil in cultuur of perspectief tot misverstanden leiden, ook op de werkvloer. Dit vraagt om nieuwe inzichten en vaardigheden. In de Training Culturele Sensitiviteit leer je meest voorkomende cultuurverschillen in de zorg en verschillen in perspectief herkennen en hoe je hierop inspeelt. Je verhoogt je culturele sensitiviteit en krijgt zicht op de manier waarop je, vaak ook onbewust een oordeel vormt. Met het doel om betere zorg te leveren aan je cliënten met een biculturele achtergrond.

Doelgroep

Deze training is geschikt voor iedereen die in zijn of haar werkomgeving te maken heeft met culturele verschillen en andere perspectieven dan de westerse norm kent. En daar graag meer inzicht in en grip op wil krijgen. Onmisbaar voor iedere professional in een moderne werkomgeving.

Training

Onderdelen die behandeld worden zijn

De niet westerse cultuur en visie op zorg. De nodige competenties voor cultuursensitief werken

Deelnemer krijgt inzichtelijk en is zich bewust wat de achterliggende oorzaak is van de verschillen m.b.t. visie op zorg. Hoe komt dit tot uiting in het clientencontact? En hoe ga je hiermee om als hulpverlener?

Bekende culturele verschillen die we tegenkomen

Deelnemer krijgt inzichtelijk waar de culturele verschillen zich bevinden en kan de vertaling maken naar de praktijk in het contact met de cliënten, naasten en eventueel collega’s.

Interculturele Communicatie

Deelnemer krijgt inzichtelijk wat interculturele communicatie inhoudt en wat hier het effect van kan zijn is in de ‘ mis’ communicatie.

Stilstaan bij het eigen referentiekader

Deelnemer is bewust van eigen referentiekader en wat in het leven hierop van invloed is geweest.

Ziektebeleving en alternatieve geneeswijzen

Deelnemer krijgt inzichtelijk hoe psychische klachten en alternatieve geneeswijzen beleefd kunnen worden in islamitische culturen. Deelnemer krijgt praktische tools mee hoe hier mee om te gaan.

Sabah nhass

"Het verbinden van mensen is dan ook een soort van tweede natuur. Wat mij tevens op mijn naam brengt. saBah wat staat voor samenbindend, analytisch, betrokken en bevlogen, altruïstisch en hoog sensitiefnhass wat in het Arabisch Koper betekent maakt mij zo sterk als ijzerdraad."

Oprichter & Eigenaar Sabah Nhass