Skip to main content

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Sabah Nhass

Uw werknemer kan de vertrouwenspersoon zelf inschakelen, zonder de leidinggevende in te lichten. Met uw werknemer bespreekt een vertrouwenspersoon het probleem en wat hij of zij zelf al heeft ondernomen. Goed om te weten dat de regie altijd bij de medewerker ligt.

Beroepsgeheim en vertrouwelijk

De vertrouwenspersoon kan de mogelijke vervolgstappen met de werknemer bespreken. Op die manier helpt een vertrouwenspersoon uw medewerker om te gaan met ongewenst gedrag. Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk. 

Veilige en integere werkomgeving

Het oogmerk van het werk van de vertrouwenspersoon is bij te dragen aan een veilige en integere werkomgeving waarin werknemers optimaal kunnen functioneren en zich veilig voelen om het beste van zichzelf te geven voor de organisatie.

Sabah Nhass Interim Manager GGZ
Sabah Nhass Interim Manager GGZ
Sabah Nhass Interim Manager GGZ

Taken

Als vertrouwenspersoon heb je drie belangrijke taken

Opvang, adviseren en begeleiden melder(ster)

  • De belangrijkste taak is; een luisterend oor zijn. De melder(ster) wordt gehoord.
  • Met de melder(ster) worden alternatieven besproken, soms is doorverwijzing nodig. De melder(ster) beslist over de voortgang.
  • Als een informele oplossing niet mogelijk is kan een stap naar de klachtrechtcommissie noodzakelijk zijn.
  • Nazorg wordt geboden als dit gewenst is.

De organisatie informeren en voorlichten over integriteit en ongewenste omgangsvormen.

  • De belangrijkste taak is; een luisterend oor zijn. De melder(ster) wordt gehoord.
  • Met de melder(ster) worden alternatieven besproken, soms is doorverwijzing nodig. De melder(ster) beslist over de voortgang.
  • Als een informele oplossing niet mogelijk is kan een stap naar de klachtrechtcommissie noodzakelijk zijn.
  • Nazorg wordt geboden als dit gewenst is.

Adviseren bestuur en management door middel van een jaarverslag

  • De vertrouwenspersoon maakt een geanonimiseerd jaarverslag met aantal en soort meldingen. Hiervan wordt een analyse gemaakt en worden aanbevelingen geformuleerd.
  • De vertrouwenspersoon krijgt veel signalen binnen en kan zo nodig ook ongevraagd advies uitbrengen.
Sabah nhass

"Het verbinden van mensen is dan ook een soort van tweede natuur. Wat mij tevens op mijn naam brengt. saBah wat staat voor samenbindend, analytisch, betrokken en bevlogen, altruïstisch en hoog sensitiefnhass wat in het Arabisch Koper betekent maakt mij zo sterk als ijzerdraad."

Oprichter & Eigenaar Sabah Nhass